Grafik Tasarımı

Grafik Tasarımı; GK Reklam Ajansı, tasarım atölyesi olarak fiziki ve dijital tasarım ihtiyaçlarınızı karşılar. Görselleştirme ve tasarım alanındaki hizmetleriyle, marka ve kurumsal kimlik çalışmalarıyla uluslararası bir marka haline dönüşebilirsiniz. Reklam çalışmalarından kitap tasarımlarına dek tüm hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

Grafik Tasarımı Nedir?


Grafik Tasarım, bir görsel iletişim sanatıdır. Bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir. Grafik tasarımcı ise okunan ve izlenilen görüntülerin tasarımını yapan kişidir. Bu görüntülerin tasarımını yaparken estetik kaygı taşır ve mesajın doğru bir şekilde iletilmesinde de sorumludur.

Grafik tasarımın ilgi alanı oldukça geniştir, kitap, dergi tasarımından afiş, arayüz tasarımına kadar oldukça uzun bir yelpazeye sahiptir. Özellikle günümüz dünyasında sosyal medyanın da oldukça fazla kullanılmaya başlamasıyla birlikte grafik tasarımın ilgi alanının da genişlediğini söyleyebiliriz. Sosyal medyada kullanılan bilgilendirmeye yönelik infografikler (bilgi grafikleri) ya da yine günümüz insanının günlük yaşamında oldukça sık başvurduğu farklı türden uygulamalarda grafik tasarıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Toplumsal sosyal yaşamın her katmanında insan yaşamına değen grafik tasarımın etkinlik alanı oldukça geniştir. Öyle ki etkinlik alanı içinde bulunan afiş ve ilanlar, kitap ve dergiler, logo ve amblemler, katalog ve broşürler, uyarı ve yönlendirme piktogramları, mobil cihazlar için geliştirilen uygulamalar ve web sayfaları gibi grafik tasarımcı tarafından şekillendirilmektedir.

Grafik tasarımı, çoğunlukla iletişim problemlerini çözmek amacıyla üretilen tasarım dolayımlı araçlardır. Dolayısıyla kurum kimliğinin görselleştirilmesi/tasarlanması sürecinin belirlenen stratejiler doğrultusunda grafik tasarım ile başladığı söylenilebilir. Kurum, ürün ya da hizmete yönelik kavramların iletişimsel görsel kodlara dönüştürülmesi ile renk ve simgesel formlara yüklenen soyut anlamların sembolik anlatımları grafik tasarımcının uzmanlık alanına girmektedir.

Grafik tasarımları;

  • Algılanabilir görseller oluşturmayı ifade eder.

  • 2 veya 3 boyutlu çalışmalar yapılır.

  • Yaratıcılık, hayal gücü ve gerçek ifadeler grafiklere yansıtılır.


Grafik tasarımlarında pek çok profesyonel program bulunuyor. Bu programları en üst seviyede kullanmak, görselin etkisini ve akılda kalıcılığını doğrudan artıran unsurlardır.

Grafik Tasarımı Nasıl Olmalıdır?


Grafik tasarımı iki farklı şekilde uygulanır. Dijital grafik tasarımları ve dijital olmayan uygulamalar olarak değerlendirilir. Animasyon ve çeşitli efektleri barındırdığı gibi hareketli filmler ve baskı gibi faktörlerle de uygulanabilir.

Görsel sanatlar baz alınarak yapılan grafik tasarımlarında; renk seçimlerinden denge ve kombinasyonların en ideal biçimde yansıtılması önem taşır. Ayrıca; hizalama ve dengeleme, sanatın en önemli noktalarını grafik çalışmalarında kullanmak, önemlidir.

Profesyonel bir tasarım; oran ve orantı, tekrarlama ve ritim, vurgu ve tonlama ile yakınlık ve ritim unsurlarını sanat dallarının en estetik yönleriyle kullanılmasını gerektirir.

Grafik Tasarımı Nasıl Uygulanır?


Tarihi milattan önce 14 binli yıllara dayanan grafik tasarımı, mağara yazıları ve çizimlerinden bu yana etkin şekilde kullanılırlar. Bir fikrin, düşüncenin görsel yollarla ifade edilmesi, grafik tasarımının temelini oluşturur. Yani resmi okumak, görsellerden hikâyeyi tamamlamak ve bütünlemek amacıyla uygulanır.

Grafik tasarımcılarının; sanat dalları ve özellikle görsel sanatlarla alakalı olması, yaratıcılık ve hayal gücünün gelişkin olması oldukça önemlidir. Bu alanda yararlanılan programlardan bazılarıysa şöyledir;

  • Adobe Photoshop

  • Corel Draw

  • Adobe Illustrator

  • 3DS Max


Grafik tasarım programları bir kullanıcının özgür ve sınırı olmayan birçok tasarımı, geliştirilebilir resimleri, animasyon, çizim ve oluşturulmak istenen bir ürünün taslağı ve üç boyutlu görüntüleri gibi birçok çalışmanın profesyonel eller ile biçimlendirilerek hayat bulması olarak düşünülebilir.