Savdi Traktör

Tasarım ve Basım Çalışmaları Yapılmıştır.